Tuotot, riskit ja hinnasto

Tuottolaskuri

Tuottolaskuri perustuu keskimääräiseen lainojen korkotasoon ja tilastolliseen luottotappioriskiin. Tuottolaskurin arvioimasta tuotosta on vähennetty sijoittamiseen liittyvät kulut ja yksityissijoittajien osalta tuotosta maksettavat verot. Tuottolaskurin arvioima tuotto on suuntaa antava.
  • vuotta

Tuottoennuste

  • Nettotuotto
    {{calculated.korko_luottotappio}} €
  • Tuotto per vuosi
    {{calculated.pros}} %

Sijoittamiseen sisältyvät riskit

Kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä sekä selvityksiinsä sijoitukseen liittyen, mukaan lukien sijoitukseen liittyvät edut ja riskit. Joutsen Rahoitus ei myönnä vakuutusta sijoittajien tekeminen sijoitusten laillisuudesta. Sijoittajan tulee tehdä itsenäinen arvio sijoittamisen oikeudellisista, verotuksellisista ja taloudellisista seurauksista.

Sijoittajan keskeisiin riskeihin lukeutuvat muun muassa lainanottajan maksukyvyn heikkeneminen, tuoton eroaminen odotetusta tai lainasopimuksen myymisen vaikeus jälkimarkkinoilla. Luottoriskin pienentämiseksi Joutsen Rahoitus tarkistaa lainanhakijaksi rekisteröityneen yrityksen luottotiedot lainahakemuksen tekemisen yhteydessä. Joutsen Rahoitus ei vastaa luottotietoja ylläpitävien tahojen rekisterien ajantasaisuudesta.

Joutsen Rahoitus luokittelee lainaa hakevat yritykset luottoriskin mukaan helpottaakseen sijoituspäätöstä. Matalaksi arvioitu luottoriski ei takaa lainanottajan takaisinmaksukykyä tai takaisinmaksuhalua tulevaisuudessa.

Lainasopimusten historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa. Varmin tapa pienentää velkakirjoihin ja vastapuoliin liittyvää riskiä on sijoitusten hajauttaminen usean eri yrityksen lainoihin.

Hinnasto

Joutsen Rahoitus Oy -verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

Joutsen Rahoitus Oy veloittaa 1% siirtopalkkion, kun varoja siirretään markkinapaikalle, mikäli käyttäjän markkinapaikalle siirtämien varojen kokonaissumma jää alle 50 000€.

Joutsen Rahoitus Oy perii hallinnointipalkkiona 1% jokaisen takaisin maksetun lainanlyhennyksen pääomasta.

Joutsen Rahoitus Oy perii 1% myyntihinnasta palkkiona jälkimarkkinalla myytävästä lainaosuudesta.

Joutsen Rahoitus Oy laskuttaa ja veloittaa mahdolliset lainojen maksumuistutus- ja viivästyskorkokulut lainaajalta ja tilittää viivästyskoron lainanantajalle (sijoittajalle).