Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (524/1999, muutoksineen) 10 ja 24 §:ien mukainen tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  Joutsen Rahoitus Oy
  Y-tunnus: 2700119-3
  c/o Suomen Pankkiiriliike Oy
  Aleksanterinkatu 15 B
  00100 Helsinki
  Puhelinnumero: 010 5244 520
  Sähköposti: asiakaspalvelu@joutsenrahoitus.fi

 2. Rekisterin nimi

  Joutsen Rahoitus Oy:n yrityslainapalvelun asiakasrekisteri

 3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus

  Joutsen Rahoitus Oy käyttää yrityslainapalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja pääasiassa Palvelun käytön, ylläpidon ja kehittämisen sekä asiakastiedottamisen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. Lisäksi Joutsen Rahoitus Oy käyttää käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja (i) lainojen välittämiseen, laskutukseen, perintään sekä käyttäjien tunnistamiseen; (ii) sijoittajarekisteröinnin hyväksymiseen; (iii) lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen; (iv) analysointiin ja tilastointiin; sekä (v) tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

  Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Joutsen Rahoitus Oy:n ja rekisteröityneen käyttäjän väliseen yhteydenpitoon ja markkinointiin. Markkinointiin liittyvä toiminta on vähäistä ja siitä on mahdollista kieltäytyä ilmoittamalla markkinointikiellosta osoitteeseen asiakaspalvelu@joutsenrahoitus.fi.

  Palvelua koskevat lisäksi omat käyttöehdot, jotka jokaisen uuden käyttäjän on hyväksyttävä Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä antaa suostumuksensa sille, että Joutsen Rahoitus Oy käyttää käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

 4. Rekisterin tietosisältö

  Palvelun asiakasrekisteri sisältää käyttäjien (i) perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, toiminimi, kieli, siviilisääty, asumistiedot, ammatti, koulutus, asepalvelutiedot, tulo- ja menotiedot, varallisuusasema ja sijoituskokemus sekä yhteystiedot (ml. postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet); (ii) Palvelun käyttäjätunnukset; (iii) haetut ja saadut luotot ja luottopäätökset; (iv) asiakaspuheluiden nauhoitukset; (v) IP-osoitteet; sekä (vi) laskutus- ja perintätiedot. Lisäksi rekisteristä löytyvät asiakasrekisterin hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito ja viestintä sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

  Joutsen Rahoitus Oy säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin Palvelun käyttämisen ja asiakassuhteen osalta on tarpeellista. Palvelun käyttö ei ole mahdollista ilman tiettyjä edellä mainittuja tietoja. Joutsen Rahoitus Oy poistaa henkilötiedot pyydettäessä käyttäjän ilmoitettua kiellosta osoitteeseen asiakaspalvelu@joutsenrahoitus.fi.

  Palvelun käyttäjilleen tuottamat tiedot ja raportit tuotetaan anonymisoidussa muodossa siten, etteivät tiedot sisällä henkilötietoja.

 5. Tietolähteet

  Palvelun pääsääntöiset tietolähteet ovat kukin rekisteröitynyt käyttäjä itse tämän luovuttaessa henkilötietojaan Palvelun käytön mahdollistamiseksi sekä Suomen Asiakastieto Oy tai muu luottotietoyritys. Palvelun käyttäjä vastaa tallentamansa tiedon oikeellisuudesta sekä siitä, että sillä on lainmukainen oikeus tallentaa kyseisiä tietoja Palveluun.

 6. Tietojen luovuttaminen

  Joutsen Rahoitus Oy voi luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sekä Palvelun käyttöehtojen sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 7. Rekisterin suojaus

  Palvelun asiakasrekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu fyysisin ja teknisin keinoin. Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tämän lisäksi tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

  Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on asiakasrekisteriin talletettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen sekä vaatia virheen korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Tarkastus-, kielto- ja korjauspyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@joutsenrahoitus.fi.

 9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää Joutsen Rahoitus Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun ohessa suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kiellosta voi ilmoittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@joutsenrahoitus.fi.

 10. Evästeet

  Joutsen Rahoitus Oy käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

  Mikäli Joutsen Rahoitus Oy:n sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Joutsen Rahoitus Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Palvelun käyttäjän on huomioitava, että evästeet voivat olla tarpeellisia Joutsen Rahoitus Oy:n ylläpitämien sivujen ja Joutsen Rahoitus Oy:n tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 11. Muutokset

  Joutsen Rahoitus Oy varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Joutsen Rahoitus Oy:n Internet-sivuilla.